Czasopismo „Studia Pigoniana”

Czasopismo „Studia Pigoniana” zostało powołane w roku 2017 przez Prof. dra hab. Grzegorza Przebindę – ówczesnego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Pierwszy numer rocznika ukazał się w roku 2018.

Tytuł czasopisma odwołuje się do Patrona Uczelni – Prof. Stanisława Pigonia (1885-1968) – syna ziemi krośnieńskiej, wybitnego filologa, historyka literatury i edytora dzieł literackich związanego z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie (1921-1930) oraz Uniwersytetem Jagiellońskim (1931-1960).

Redakcja Czasopisma skupiając grupę pracowników naukowych KPU w Krośnie, utrzymuje stałą współpracę z uczonymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą pozyskując stamtąd liczne grono autorów.

W czasopiśmie publikowane prace naukowe zarówno humanistów etatowo związanych z KPU w Krośnie, ale co najmniej w połowie autorstwa wybitnych uczonych z najważniejszych uczelni akademickich w Polsce, jak również z ośrodków zagranicznych. Czasopismo „Studia Pigoniana” specjalizuje się publikacji artykułów naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa oraz nauki o kulturze i religii. Profil naukowy czasopisma od samego początku stara się umiejętnie łączyć publikację artykułów z zakresu humanistyki polskiej i europejskiej z prezentacją wartościowych studiów regionalnych.

Redakcja czasopisma przestrzega i stosuje wysokie standardy i zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym. Punktem odniesienia w tym zakresie są wytyczne Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Redakcja czasopisma przywiązuje również wysoką wagę do rzetelnego recenzowania prac naukowych. Artykuły naukowe kierowane są do zrecenzowania przez specjalistów z danej dyscypliny naukowej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i pochodzących z różnych ośrodków akademickich. Każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie zawiera afiliację autora, krótką notkę o nim, cyfrowy indentyfikator DOI, a także cyfrowy indentyfikator ORCID.

W skład Komitetu Redakcyjnego Czasopisma „Studia Pigoniana” wchodzą:

 • Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – redaktor naczelny
 • Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – zastępca redaktora naczelnego
 • Dr Joanna Kułakowska-Lis – sekretarz redakcji
 • Dr Leokadia Styrcz-Przebinda – członek redakcji
 • Dr Dominik Wróbel – członek redakcji
 • Dr Bartosz Gołąbek – członek redakcji
 • Mgr Franciszek Tereszkiewicz – członek redakcji
 • Dr Tadeusz Łopatkiewicz – redakcja językowa i techniczna
 • Dr Joanna Ziobro-Strzępek – opieka językowa angielska

Radę Naukową Czasopisma „Studia Pigoniana” współtworzą uczeni z sześciu akademickich ośrodków krajowych i siedmiu zagranicznych:

 • Prof. Irina Adelgejm (Institut Sławianowiedienija, Rossijskaja Akadiemija Nauk, Moskwa)
 • Prof. dr hab. Piotr Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Janusz Gruchała (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Christoph Houswitschka (Universität Bamberg)
 • Prof. Evgenij Jablokov (Institut Sławianowiedienija, Rossijskaja Akadiemija Nauk, Moskwa)
 • Prof. dr hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • Prof. Luigi Marinelli (Sapienza Università di Roma)
 • Prof. Gerard McCann (St. Mary’s University College, Belfast)
 • Prof. Ben Olguin (University of California, Santa Barbara)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Mark Ringer (Marymount Manhattan College, New York)
 • Dr hab. Władysław Witalisz (Uniwersytet Jagielloński)

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie dostępne są w całości, jako pliki PDF w ramach Akademickiej Platformy Czasopism: https://apcz.umk.pl/STP

oraz na stronie czasopisma pod adresem:

https://kpu.krosno.pl/wydawnictwo-pigonianum/czasopismo-studia-pigoniana/

Od ponad roku Czasopismo „Studia Pigoniana” dostępne jest również oraz indeksowane za pośrednictwem dwóch renomowanych baz referencyjnych:

 • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities