IV edycja Legii Akademickiej – przedłużony nabór do 5 marca

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki kontynuuje program „Legii Akademickiej”. Podobnie jak w poprzednich latach studenci mają możliwość odbycia przeszkolenia wojskowego.

Program szkolenia teoretycznego obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów, przeprowadzanych w salach KPU w Krośnie. Zakres tematyczny: wiedza z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Szkolenie teoretyczne realizowane będzie w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Po zaliczeniu części teoretycznej student – ochotnik, po złożeniu wniosku do organów wojskowych, otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej. Na szkolenie praktyczne składa się:
– moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
– moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Pozytywne zaliczenie pierwszego etapu szkolenia uprawnia do udziału w kursie podoficerskim. Po jego zaliczeniu, absolwent kursu otrzyma stopień kaprala rezerwy.

Nowością w tym roku jest moduł oficerski – przeznaczony dla osób, które w poprzednich turach ukończyły moduł podoficerski.

Legia Akademicka jest otwarta w równym stopniu dla studentów jak i studentek.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma 117,14 zł (czyli 4 919,88 zł netto w przypadku szkolenia trwającego 42 dni)

Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach programu „Legia Akademicka” należy składać przesyłać na adres marek.krzywonos@kpu.krosno.pl do dnia 19 lutego br.

Dodatkowe informacje: mgr Marek Krzywonos – email: marek.krzywonos@kpu.krosno.pl

Fanpage Legii Akademickiej na FB:

www.facebook.com/LegiaAkademickaMON

Program pn. Legia Akademicka edycja IV – część teoretyczna” jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.