Rozszerzanie kręgu podmiotów i zastosowań korzystających z opracowań metodologii badań georadarowych oraz wykonywanie i analiza pomiarów dla podmiotów zewnętrznych

Pracownicy Zakładu Inżynierii Środowiska stale poszerzają krąg podmiotów, dla których metoda badań georadarowych może okazać się pomocna  w ich działalności.

W latach 2017-2019 prowadzono badania dla uczelni wyższych dla przykładu wykonanie profilowań georadarem na poligonie testowym dla AGH w Krakowie, jak również dla takich podmiotów jak: Urząd Miasta Krosna („Wykonania bezinwazyjnych badań infrastruktury podziemnej”);  Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Galicja” (badania pt. „Lokalizacja wraku czołgu za pomocą georadaru w Harklowej” oraz  „Pomiary georadarowe na terenie miejscowości Olchowiec”), Pracownia Projektowania Architektonicznego Stefan Stempin („Pomiary georadarowe na Górze Zamkowej w Rymanowie-Zdroju czy firma Mat-Geo”) oraz  „Badanie terenowe zbiornik górny elektrowni szczytowo – pompowej na górze Żar, Trzebinia”.