Opracowanie i wdrożenie projektów upowszechniających i popularyzujących wiedzę wśród dzieci i młodzieży Podkarpacia

Sukcesem zakończyło się opracowanie i wdrożenie  przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie  projektów upowszechniających  wiedzę, dedykowanych dzieciom i młodzieży Podkarpacia.

W ramach projektu „Stawiam na naukę. Akademia młodego odkrywcy w PWSZ w Krośnie.” nr POWR.03.01.00-00-U053/17; zrealizowano 14 modułów, wśród których znalazły się treści związane z dziedzinami wiedzy w ramach których uczelnia posiada status jednostki naukowej. Należy do nich: Realizacja modułu Myśl EKO i działaj ekologicznie; moduł Zatroszcz się o zdrowie; Bezpieczna i zdrowa żywność; Pszczoły – dlaczego należy je chronić?; czy Towaroznawstwo dla każdego. Z kolei w ramach projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie” nr POWR.03.01.00-00-C105/16; zrealizowano moduły Nowoczesne techniki „GEO…” w inżynierii
i pomiarowaniu,  Zdrowie i aktywność fizyczna pod kontrolą
. W zakresie  projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności.” nr POWR.03.01.00-00-U043/17 natomiast uczelnia prowadziła moduł  W słońcu i deszczu. O poszukiwaniu tęczy i eksperymentalnym poznawaniu świata. W ramach powyższych projektów wsparciem objęto 20 szkół ponadgimnajzlanych i podstawowych regionu oraz 1923 uczniów.