Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Inżynieria produkcji

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Magister inżynier

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Absolwent kierunku Inżynieria produkcji będzie posiadał specjalistyczne umiejętności praktyczne z zakresu inżynierii produkcji, w tym w zależności od wybranej specjalności – z zakresu zaawansowanych technik wytwarzania, kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy zastosowania systemów informatycznych. Dzięki odpowiedniemu, praktycznemu programowi studiów, absolwent będzie spełniał wymogi stawiane przez dynamiczny i międzynarodowy przemysł zmierzający do automatyzacji, robotyzacji oraz digitalizacji procesu produkcyjnego, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0.

ATUTY KIERUNKU:

Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym. Po ukończeniu specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie absolwenci uzyskują kwalifikacje starszego inspektora bhp. Kadra z pozauczelnianym doświadczeniem zawodowym, prowadząca badania naukowe, dzieląca się wiedzą dotyczącą innowacji w zakresie inżynierii środowiska. Bogata baza laboratoryjna, dostęp do zaawansowanych technik i aparatury badawczej wykorzystywanej w inżynierii środowiska.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:

v


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz w jednostkach administracji publicznej. Program kształcenia i uzyskane kompetencje w zakresie obsługi systemów informatycznych, dbałości o jakość, środowisko czy też bhp, które dotyczą każdej gałęzi gospodarki,  pozwalają naszym absolwentom z łatwością odnaleźć się na rynku pracy.

ZASADY REKRUTACJI:

Ukończone studia inżynierskie pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera.