Uczelniane czasopismo humanistyczne „Studia Pigoniana” na liście punktowanych czasopism MEiN

Z ogromną satysfakcją informujemy, że 1 grudnia 2021 roku dwa roczniki wydawane w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie: Czasopismo „Studia Pigoniana” oraz Czasopismo „Herbalism”, znalazły się na liście punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na zaktualizowanej Liście MEiN obu czasopismom przyznano 20 pkt. Wskazane punkty naliczone są do wszystkich artykułów zamieszczonych w obu czasopismach począwszy od 2019 roku!

Czasopismo „Studia Pigoniana”

Czasopismo „Studia Pigoniana” zostało powołane w roku 2017 przez Prof. dra hab. Grzegorza Przebindę – ówczesnego Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Pierwszy numer rocznika ukazał się w roku 2018.

Tytuł czasopisma odwołuje się do Patrona Uczelni – Prof. Stanisława Pigonia (1885-1968) – syna ziemi krośnieńskiej, wybitnego filologa, historyka literatury i edytora dzieł literackich związanego z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie (1921-1930) oraz Uniwersytetem Jagiellońskim (1931-1960).

Redakcja Czasopisma skupiając grupę pracowników naukowych KPU w Krośnie, utrzymuje stałą współpracę z uczonymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz innych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą pozyskując stamtąd liczne grono autorów.

W czasopiśmie publikowane prace naukowe zarówno humanistów etatowo związanych z KPU w Krośnie, ale co najmniej w połowie autorstwa wybitnych uczonych z najważniejszych uczelni akademickich w Polsce, jak również z ośrodków zagranicznych. Czasopismo „Studia Pigoniana” specjalizuje się publikacji artykułów naukowych z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem literaturoznawstwa oraz nauki o kulturze i religii. Profil naukowy czasopisma od samego początku stara się umiejętnie łączyć publikację artykułów z zakresu humanistyki polskiej i europejskiej z prezentacją wartościowych studiów regionalnych.

Redakcja czasopisma przestrzega i stosuje wysokie standardy i zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym. Punktem odniesienia w tym zakresie są wytyczne Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Redakcja czasopisma przywiązuje również wysoką wagę do rzetelnego recenzowania prac naukowych. Artykuły naukowe kierowane są do zrecenzowania przez specjalistów z danej dyscypliny naukowej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego i pochodzących z różnych ośrodków akademickich.

Każdy artykuł opublikowany w czasopiśmie zawiera afiliację autora, krótką notkę o nim, cyfrowy identyfikator DOI, a także cyfrowy identyfikator ORCID.

W skład Komitetu Redakcyjnego Czasopisma „Studia Pigoniana” wchodzą:
Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – redaktor naczelny
Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – zastępca redaktora naczelnego
Dr Joanna Kułakowska-Lis – sekretarz redakcji
Dr Leokadia Styrcz-Przebinda – członek redakcji
Dr Dominik Wróbel – członek redakcji
Dr Bartosz Gołąbek – członek redakcji
Mgr Franciszek Tereszkiewicz – członek redakcji
Dr Tadeusz Łopatkiewicz – redakcja językowa i techniczna
Dr Joanna Ziobro-Strzępek – opieka językowa angielska

Radę Naukową Czasopisma „Studia Pigoniana” współtworzą uczeni z sześciu akademickich ośrodków krajowych i siedmiu zagranicznych:

Prof. Irina Adelgejm (Institut Sławianowiedienija, Rossijskaja Akadiemija Nauk, Moskwa)
Prof. dr hab. Piotr Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Janusz Gruchała (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Christoph Houswitschka (Universität Bamberg)
Prof. Evgenij Jablokov (Institut Sławianowiedienija, Rossijskaja Akadiemija Nauk, Moskwa)
Prof. dr hab. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Prof. Luigi Marinelli (Sapienza Università di Roma)
Prof. Gerard McCann (St. Mary’s University College, Belfast)
Prof. Ben Olguin (University of California, Santa Barbara)
Prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Mark Ringer (Marymount Manhattan College, New York)
Dr hab. Władysław Witalisz (Uniwersytet Jagielloński)

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie dostępne są w całości, jako pliki PDF w ramach Akademickiej Platformy Czasopism: https://apcz.umk.pl/STP oraz na stronie czasopisma pod linkiem: https://kpu.krosno.pl/wydawnictwo-pigonianum/czasopismo-studia-pigoniana/Od ponad roku Czasopismo „Studia Pigoniana” dostępne jest również oraz indeksowane za pośrednictwem dwóch renomowanych baz referencyjnych:
            CEEOL – Central and Eastern European Online Library
            CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities