WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw:

  • orzeczenia wydane do dnia 31 grudnia 2020 roku  – zachowają ważność do 31 grudnia 2023 roku,
  • orzeczenia wydane w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – zachowują ważność do 31 marca 2024 roku,
  • orzeczenia wydane w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 05 sierpnia 2023 roku – zachowają ważność do 30 września 2024 roku.

Jednocześnie, jeśli w tym czasie zostanie wydane nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności, powyższe daty przestają obowiązywać.

Studentów, którzy nie ubiegają się obecnie o nowe orzeczenie i chcą skorzystać z wydłużenia na mocy ww. przepisów, prosimy o zgłaszanie tej informacji e-mailem do BON – bon@pans.krosno.pl, gdyż w systemie USOS może być wpisana data z dokumentu, co uniemożliwi Państwu złożenie wniosku.