Składanie wniosków o pomoc dla studentów z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków o pomoc dla studentów
z niepełnosprawnością w formie transportu, asystenta bądź wypożyczenia sprzętu.

Aby otrzymać pomoc należy:
– złożyć wypełniony wniosek w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych
– posiadać przy sobie aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– przedstawić legitymacje studencką (studenci II, III, IV roku)

Miejsce składania wniosków:

Rektorat, Rynek 1, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 1 (parter)

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych KPU w Krośnie
tel. (013) 43 755 12
e-mail: niepelnosprawni@kpu.krosno.pl
www.kpu.krosno.pl/bon

Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

Wnioski: