Projektowanie uniwersalne – szkolenie dla pracowników KPU w Krośnie

Zapraszamy na szkolenie on-line, na temat projektowania uniwersalnego, które zapewnia powstawanie produktów, środowiska i usług, które służą jak największej liczbie osób, w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, matkom i ojcom z wózkami dziecięcymi i wszystkim tym, którzy mają różne potrzeby, wynikające m.in.: ze stanu zdrowia, ciąży, wzrostu, otyłości, itp.

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Kto może wziąć udział w szkoleniu: pracownicy KPU w Krośnie

Kiedy: 8 czerwca w godz. 9.00 – 12.00, oraz 10 czerwca – w godz. 9.00 – 13.00

Czas trwania kursu: 7 godzin

Gdzie: szkolenie on-line za pośrednictwem darmowej platformy ZOOM

Wymagania techniczne: dostęp do internetu i przeglądarki internetowej, dostęp do aplikazji ZOOM, kamerka, głośniczki i mikrofon (lub słuchawki z mikrofonem)

Koszt: dla uczestników szkolenie jest bezpłatne

Zgłoszenia: maila (zawierającego imię, nazwisko, nr tel, e-mail, jednostka) należy przesłać na adres niepelnosprawni@kpu.krosno.pl, w tytule: pojektowanie uniwersalne

Termin zgłoszeń: 03 czerwca 2020 roku, do godz. 10.00

Każy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

Szkolenie zostanie zrealizowane przez Fundację TUS i przeprowadzone przez profesjonalny i doświadczony zespół trenerski, w skład którego wchodzi osoba z niepełnosprawnością ruchową.

Program szkolenia obejmuje:

 • Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji oraz definicji, Omówienie zasad uniwersalnego projektowania:
  1: Równość w korzystaniu;
  2: Elastyczność;
  3: Proste i intuicyjne korzystanie;
  4: Łatwo dostrzegalne informacje;
  5: Tolerancja na błędy;
  6: Niski poziom wysiłku fizycznego;
  7: Wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia;
  8:Równoprawny dostęp do środowiska;
 • Podstawowe pojęcia związane z niepełnosprawnością, powstawaniem barier oraz  doświadczanie niepełnosprawności ruchu, wzroku,  słuchu, 
 • Przykłady dobrych praktyk w stosowaniu zasady uniwersalnego projektowania, 
 • Praktyczne zastosowanie projektowania uniwersalnego – zaplanowanie usługi, szkolenia, inwestycji (zgodnie ze specyfiką grupy).