Aktywny samorząd – moduł I – przyjmowanie wniosków do 31 sierpnia

Jeszcze do 31 sierpnia 2020 roku jest możliwość składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd – moduł I” finansowanego ze środków PFRON.

W programie na rok 2020 w ramach programu, w module I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową), przewidziane są następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką

Terminy przyjmowania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/), jak również w wersji papierowej już od dnia 1 marca 2020 r.

Wzory wniosków dla  Modułu I dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (pokój 111) oraz na stronie internetowej www.pcprkrosno.pl w zakładce Niepełnosprawność/Wnioski do pobrania.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada 31 sierpnia 2020 roku