Myśl dnia

Światła, światła i pracy dla ubogiego kraju i ludu. Ten płyn to przyszłe bogactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność dla jego mieszkańców, to nowe źródło zarobków dla biednego ludu i nowa gałąź przemysłu, która obfite zrodzi owoce. /Ignacy Łukasiewicz/