Myśl dnia

„Wydarzenia ostatnich godzin przemawiają za tym, abym raz jeszcze
zwrócił się do wszystkich w sprawach naszej wspólnej ojczyzny z
prośbą o modlitwę. Przypominam to, co powiedziałem we wrześniu: nie
może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza
w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju
budować przyszłość ojczyzny”.

/Jan Paweł II/