Myśl dnia

Le­piej jest cze­kać, spodziewając się rzeczy nieosiągal­nych nawet, niż mieć wiedzę, że się po­siada nikły za­led­wie cień daw­nych pragnień.     /Gustaw Herling-Grudziński/