Kartka z kalendarza

W 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja – ustawę regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.
Czytaj dalej