Kartka z kalendarza

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa i edytorstwa oraz upowszechniania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.
W 2005 roku film Me at the zoo został opublikowany jako pierwszy w serwisie YouTube.