Kartka z kalendarza

W 1890 zmarł Piotr Ściegienny (ur. 31 I 1801 r.) – ksiądz katolicki, polski działacz niepodległościowy i przywódca ludowy. Rozpowszechniał listy i odezwy własnego autorstwa piętnujące stosunki społeczne i wzywające do walki o wyzwolenie narodowe.