Kartka z kalendarza

W 1792 toku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej, powołanej w celu obalenia Konstytucji 3 maja. W rzeczywistości spisek został zawiązany 27.04.1792 w Petersburgu pod patronatem cesarzowej Katarzyny II. Konfederacja targowicka zaprowadziła w Rzeczypospolitej rządy terroru, przy pomocy wojska rosyjskiego. Miarą upadku targowiczan było uroczyste poselstwo przywódców konfederackich 14 listopada 1792 do Katarzyny II, którzy podziękowali jej, że zechciała przywrócić wolność i ustrój republikański w Polsce.

W 1873 roku wysłano pierwszą pocztówkę na terenie obecnej Polski, przedstawiającą widok Śnieżki.