Zmarł Jarosław Rymkiewicz – wybitny polski poeta i wydawca

Jarosław Marek Rymkiewicz – poeta, eseista, powieściopisarz, dramatopisarz, krytyk i historyk literatury, tłumacz, profesor nauk humanistycznych, urodził się 13 lipca 1935 roku w Warszawie, zmarł 3 lutego 2022 roku również w Warszawie, syn prozaika Władysława Szulca-Rymkiewicza i lekarki Hanny z Baranowskich herbu Tuhan. W Łodzi uczęszczał do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa. W1956 roku ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim i pracował tam do 1958 roku. Był również pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN oraz członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Dzieła Jarosława Rymkiewicza

 

Rymkiewicz znany jest głównie ze swej twórczości poetyckiej. W 1957 roku wydał swój pierwszy tomik wierszy Konwencje. Duże uznanie zdobył zwłaszcza tom Metafizyka (1963), a także kolejne utwory: Animula (1964), Anatomia (1970), Thema regium (1978), Co to jest drozd (1983), Ulica Mandelsztama (1983), Moje dzieło pośmiertne (1993), Znak niejasny, baśń półżywa (1999). Autorski wybór swoich wierszy ogłosił w tomie Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1963-2002. W 2003 roku poeta otrzymał Nagrodę Literacką Nike za tom poezji Zachód słońca w Milanówku, którą uznano za najlepszą polską książkę roku. Wydał szereg książek eseistycznych o życiu i dziełach Bolesława Leśmiana (Leśmian. Encyklopedia) i Juliusza Słowackiego (Słowacki. Encyklopedia), wieloksiąg o Adamie Mickiewiczu Jak bajeczne żurawie (Żmut – 1987 r.,  Baket – 1989 r., Kilka szczegółów – 1994 r., Do Snowia i dalej…– 1996 r., Głowa owinięta koszulą – 2012 r., Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze – 2018 r.) oraz utwory podejmujące temat Insurekcji Kościuszkowskiej (Wieszanie), czy też poświęcone Powstaniu Warszawskiemu (Kinderszenen). Znany jest również jako dramaturg (Eurydyka, Odys), tragediopisarz (Kochankowie piekła) i komediopisarz (Ułani), a także autor dwóch powieści: Rozmowy polskie latem 1983 (1984) oraz Umschlagplatz (1988). Wybór jego wywiadów zatytułowany Rozmowy polskie w latach  1995-2008, ukazał się w 2009 r.

Dzieła Jarosława Rymkiewicza

Jarosław Marek Rymkiewicz jest laureatem szeregu nagród, m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1967), Nagrody im. Stanisława Vincenza (1984), Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza (2008).