Zarządzenie Rektora w sprawie przedłużenia zawieszenia wykładów i zajęć

Zarządzenie nr 34/20  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia zawieszenia wykładów i zajęć na terenie uczelni.