Zapraszamy na uroczyste obchody 150. Rocznicy Urodzin Jana Szczepanika

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Prezydent Miasta Krosna
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

zapraszają na Obchody 150. Rocznicy Urodzin Jana Szczepanika, które odbędą się 4 kwietnia 2022 roku o godzinie 9:00 w Kampusie Politechnicznym Karpackiej Państwowej Uczelni Krosno przy ul. Jerzego Dmochowskiego 12.

Celem organizowanego wydarzenia jest przybliżenie postaci Jana Szczepanika i jego działalności, a także popularyzująca nauki i innowacji wśród społeczności naszego regionu. Jan Szczepanik nazywany był galicyjskim geniuszem, polskim Da Vinci i Edisonem, co w jego wypadku nie było ani trochę przesadzone. Każda dziedzina, którą się zajmował, przechodziła technologiczną rewolucję i owocowała rozwiązaniami wyprzedzającymi dziesięciolecia. Był autorem wielu wynalazków z dziedziny barwnego tkactwa, techniki filmowej oraz fotograficznej.

Program:

9.00–9.15     Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia:
Jego Magnificencja Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Prof. dr hab. Zbigniew Barabasz
Prezydent Miasta Krosna Pan Piotr Przytocki

9.15-9.30      Wystąpienia zaproszonych gości

9.30-9.40      Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na auli KPU

9.40-10.00    Dr inż. Stanisław Rymar Krosno za czasów Jana Szczepanika 1872-1926

Grafika przedstawiająca postać Jana Szczepanika