Zajęcia w charakterze wolnego słuchacza w dla studentów z Ukrainy/заняття для студентів з України, як вільний слухач

Kарпатський державний університет в Кросно, пропонує заняття для студентів з України, як вільний слухач. Карпатський державний університет у Кросно пропонує заняття ” вільний слухач” для студентів які перервали навчання через військовий конфлікт і опинилися в Польщі.

Необхідне знання польської мови на комунікативному рівні або англійської (факультет філології, спеціальзація-англійська філології). Студенти, які бажають брати участь у заняттях, як вільний слухач, прохання, надсилати заповнену анкету на адресу електронної пошти: ds@kpu.krosno.pl Тел. 13 43 755 31

Kожен студент матиме наукового репетитора (опікуна)який оцінивши наукові зацікавлення, допоможе у виборі курсів з пропозиції університету. На даний час, триває законодавча робота, щоб заняття, які проводяться в університеті як вільний слухач, були зараховувалися до навчання в Карпатському державному університеті в Кросно або в університеті в якому ви навчалися.

Програма доступна на сайті університету:

ttps://kpu.krosno.pl/strony-zakladowe-kierunkow/

ttps://bip.kpu.krosno.pl/artykul/26/9588/programy-studiow-od-2021-2022


Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie oferuje zajęcia w charakterze „wolnego słuchacza” dla osób, które przerwały studia w związku z konfliktem wojennym i znalazły się na terytorium Polski.

Wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie lub angielskiego (w przypadku kierunku Filologia w zakresie Filologia angielska).

Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach w charakterze wolnego słuchacza, prosimy o przesłanie maila z wypełnioną ankietą na adres: ds@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 31.

Każdej osobie zostanie przydzielony opiekun naukowy, który po ocenie zainteresowań naukowych oraz dotychczas realizowanych zajęć, pomoże w wyborze kursów z oferty Uczelni.

Obecnie trwają prace legislacyjne, aby zajęcia realizowane na Uczelni w charakterze wolnego słuchacza były zaliczone na poczet studiów w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie lub uczelni macierzystej.

Programy studiów dostępne są na stronie Uczelni:

https://kpu.krosno.pl/strony-zakladowe-kierunkow/

https://bip.kpu.krosno.pl/artykul/26/9588/programy-studiow-od-2021-2022