Z głębokim żalem zawiadamiamy…

Klepsydra informująca o śmierci mgra Zbigniewa Sobolewskiego

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu 27 listopada (sobota) 2021 roku o godz. 9.30 w Kościele św. Piotra i Jana z Dukli przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 30 w Krośnie. Po mszy nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu.

Mszę świętą poprzedzi nabożeństwo różańcowe o godz. 9.00.