Wystąpienie profesora Grzegorza Przebindy na sympozjum poświęconym myśli Jana Pawła II

Głównym wydarzeniem naukowym tegorocznych Dni Jana Pawła II było Sympozjum ŚWIĘTOŚĆ, które odbyło się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich, profesor Grzegorz Przebinda, został zaproszony do wygłoszenia wykładu pt. Święci Rusi w słowiańskim nauczaniu Jana Pawła II.