Wymogi edytorskie

W związku z organizacją konferencji pn. Kiedy wynalazki inspirują. Konferencja w 150. Rocznicę urodzin Jana Szczepanika (1872-1926) pragniemy poinformować, że Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie planuję wydanie publikacji naukowej poświęconej nowatorskim rozwiązaniom technicznym znajdującym zastosowanie w różnych dziedzinach nauk.

Artykuły zostaną opublikowane w Wydawnictwach znajdujących się na poziomie I (80 punktów) wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć udziału w publikacji, prosimy o wiadomość zawierającą propozycję tematu, przesłaną w terminie do 24 lutego 2022 r. na adres e-mail: konferencjaszczepanik@kpu.krosno.pl
Artykuły przygotowane wg wskazówek redakcyjnych (załącznik), prosimy przesyłać w terminie nieprzekraczalnym do 15 marca 2022 r. na adres e-mail: wydawnictwa@pwsztar.edu.pl
Informacje na temat publikacji znajdują się na stronie Wydawnictw PWSZ w Tarnowie: https://wydawnictwa.pwsztar.edu.pl/rok-szczepanika-zaproszenie-do-udzialu-w-publikacji/

Wymogi edytorskie dla Prelegentów sesji Plenarnej oraz sesji pn. Symbioza nauki i techniki w pracach badawczych