Wykłady w ramach współpracy międzynarodowej

W dniach 9-13 maja br., w ramach programu Erasmus+, przebywała na Naszej Uczelni grupa nauczycieli akademickich z zaprzyjaźnionych Uczelni ze Lwowa i Gruzji. Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+.

Pani Dr Nataliya MAZIY oraz Pani Dr Viktoriia HOMOLSKA, obydwie z Katedry Marketingu i Zarządzania Ukraińskiej Akademii Drukarstwa ze Lwowa. Wygłosiły wykład nt. marketingu internetowego oraz psychologicznych aspektów skutecznego przywództwa i roli menedżerów w organizacjach.

W wykładach uczestniczyli studenci różnych kierunków naszej uczelni, zwłaszcza Marketingu internetowego i Zarządzania. Studenci mieli możliwość poznali wiele ciekawych technik, które można wykorzystać w dzisiejszych czasach, aby skutecznie komunikować się z potencjalnymi klientami oraz wzmocnić swoją obecność w sieci.

Pan prof. JÓZEF PIZKOZUB, matematyk i materiałoznawca, kierownik Katedry Matematyki Stosowanej i Fizyki. Profesor Piskozub, w auli PANS, przy ul. Kazimierza Wielkiego 4, wygłosił wykłady obejmujące zagadnienia praktycznych zastosowań matematyki, pt. Matematyka dla inżynierów i Metody numeryczne, skierowane do studentów kierunków inżynierskich i magisterskich Instytutu Politechnicznego oraz Instytutu Zdrowia i Gospodarki. Wykłady (10-11 maja), bogato ilustrowane konkretnymi przykładami, cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów i wykładowców – opiekunów poszczególnych grup. W ramach drugiego tematu, szacowny gość przedstawił słuchaczom ciekawe możliwości zastąpienia drogiego oprogramowania stosowanego w przemyśle, programami freeware, o porównywalnych parametrach. Obydwa wykłady były dostępne również w trybie zdalnym, dzięki czemu z możliwości ich wysłuchania skorzystali studenci także z grup, które w tych dniach nie miały zajęć na uczelni lub odbywały je w innych kampusach.

Wykład w auli PANS w Krośnie
Wykład w auli PANS w Krośnie

W dniach od 8 maja do 12 maja również gościła u Nas na Uczelni Pani Profesor Nino Svanidze z Shota Rustaveli State University w Batumi z Gruzji. Na macierzystej uczelni pani profesor prowadzi wykłady z matematyki na kierunkach „Matematyka” oraz „Zarządzanie”. Studenci kierunku Zarządzanie uczestniczyli w dwóch wykładach przeprowadzonych w języku angielskim: Survival functions and life tables; life insurance and life annuities, Using probability and discrete and continuous probability distributions.

Amelia Wojciechowska – studentka I roku Marketingu internetowego