Wybory do Kolegium Elektorów KPU w Krośnie na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo
Pracownicy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej KPU w Krośnie serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wyborach do Kolegium Elektorów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję 2020-2024.

Głosowanie on-line odbędzie się 2 czerwca 2020 r. w godzinach od 10.00 do 20.00 ― spośród kandydatów ogłoszonych Uchwałą Komisji nr 6/20 z dnia 18 maja 2020 r. W sprawie ustalenia i ogłoszenia kandydatów do Kolegium Elektorów. Na służbowy adres e-mail zostanie przesłana do Państwa wirtualna karta do głosowania.

W przypadku, gdyby okazała się konieczna pomoc w uruchomieniu lub korzystaniu ze służbowej poczty e-mail, prosimy o pilny kontakt z działem informatyków informatycy@kpu.krosno.pl.

W dniu 29 maja została przeprowadzona próba w celu sprawdzenia systemu do głosowania. Wypadła ona bez zarzutu, co daje skuteczności i sprawności zastosowanych procedur. Przypominamy, że login do głosowania zostanie przysłany do Państwa z adresu interankiety na służbową pocztę e-mail: imie.nazwisko@kpu.krosno.pl.

Prosimy o niezawodny udział w głosowaniu.

Z poważaniem,

prof. Kazimierz Sikora
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej KPU w Krośnie