Wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 1/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia W Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej