Wiosenne zmiany

Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którą uczelnia otrzymała w ostatnich dniach, powoduje, że od 1 maja 2020 roku „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie” staje się „Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie”. Poniżej przedstawiamy nowe logo oraz jego skrót, które od dnia 1 maja będą oficjalnie używane.

Nowa nazwa i logo łączy stare z nowym. Uczelnia jest dumna z dotychczasowych osiągnięć, sukcesów, nie zmienia też struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania. Zmienia nazwę po to by bardziej podkreślić swoje zakorzenienie w regionie i uczelniany charakter.