VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych – Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca

Dnia 18 maja 2023 roku odbyła się organizowana przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas wielokierunkowych badań prowadzonych przez studentów w różnych dziedzinach nauki, jak również kreowanie inicjatyw w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, mających na celu wsparcie gospodarki i przemysłu. Konferencja stworzyła płaszczyznę rozwoju naukowych pasji studentów, stała się również doskonałą okazją wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania umiejętności relacjonowania wyników prowadzonych przez nich badań.

Konferencję uroczyście rozpoczęli: dr Krzysztof Frączek, Prorektor ds. studiów PANS w Krośnie, dr n. med. Renata Dziubaszewska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz dr inż. Małgorzata Górka.

 Prezydent Miasta Krosna Pan Piotr Przytocki, który konferencję objął swoim patronatem, podczas swojej przemowy podkreślił niezwykłą rolę tego wydarzenia, które motywuje do dalszych działań i rozwoju przyszłych badań naukowych na coraz wyższych szczeblach nauki. Wykład inauguracyjny pt.: Mikołaj Kopernik, a środowisko Akademii Krakowskiej u schyłku XV wieku, wygłosił dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS, Przewodniczący Komitetu Naukowego.

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, wystąpienia studentów zostały podzielone na 4 panele tematyczne:

– obszar humanistyczno-społeczny,

– obszar techniczny,

– obszar zdrowia,

– obszar zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

W konferencji udział wzięło 107 studentów, którzy zaprezentowali 69 prezentacji. Reprezentowali oni 19 Uczelni z całej Polski:

– Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,

– Akademia Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,

– Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,

– Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,

– Politechnika Lubelska,

– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

– Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach,

– Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach,

– Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS z siedzibą w Warszawie,

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

– Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

– Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

– Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,

– Uniwersytet Opolski,

– Uniwersytet Rzeszowski,

– Uniwersytet  Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

– Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku,

– Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie.

            Gratulujemy uczestnikom wysokiego poziomu wystąpień oraz zapraszamy na kolejną edycję konferencji, która odbędzie się już za 2 lata. Było to niezwykle wartościowe wydarzenie, prezentujące wysoki poziom badań.