Uzupełnienie składu kandydatów, powtórzenie wyborów i aktualizacja kalendarza wyborczego

Uchwała nr 25/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia uzupełnienia składu kandydatów w grupie nauczycieli akademickich Instytutu Humanistycznego posiadających stopień doktora habilitowanego i powtórzenia wyborów do Senatu uczelni nauczycieli akademickich w instytutach oraz aktualizacji kalendarza wyborczego.