Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom kierunku Inżynieria produkcji

 

W dniu 29 lipca 2021 r. odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia studiów II-go stopnia absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria produkcji. Grono absolwentów Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie powiększyło się o 51 magistrów inżynierów. Jest to drugi rocznik absolwentów tego kierunku, który otrzymał dyplomy, jednak pierwszy, dla którego udało się je uroczyście wręczyć na Uczelni. Studenci zaangażowani w działalność organizacyjną i promocyjną na rzecz kierunku oraz autorzy najlepszych prac dyplomowych otrzymali dyplomy uznania i nagrody książkowe.

W uroczystości wzięli udział: dr Agnieszka Woźniak – prorektor ds. rozwoju, dr Krzysztof Frączek – prorektor ds. studiów, Janusz Fic – przewodniczący Rady Uczelni, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, Aneta Szymańska – przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego oraz nauczyciele akademiccy – promotorzy prac magisterskich.

Zarówno Władze Uczelni, jak i zaproszeni Goście składali Absolwentom gratulacje, życzyli powodzenia oraz sukcesów zawodowych i prywatnych.
Uroczystość uświetnił występ p. Michała Moskwy, studenta I roku inżynierii produkcji, który wraz z koleżanką z zespołu muzycznego, przygotował krótki recital. Podczas części artystycznej przygotowana była dla absolwentów niespodzianka w postaci fotoprezentacji z najciekawszych momentów z życia studenckiego. Była to okazja do wspomnień i refleksji.


Życzymy powodzenia w przyszłych rozważnych wyborach na ścieżce
profesjonalnej kariery. Mamy szczerą nadzieję, że w Waszych głowach pozostaną same dobre wspomnienia z tego ważnego okresu w życiu, jakim były studia w murach KPU Krosno, oraz wszyscy tutaj jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o Wasze przyszłe losy w życiu zawodowym.
Wszystkim magistrom i inżynierom z Budownictwa, Energetyki, Inżynierii środowiska, Inżynierii produkcji, Informatyki, Mechaniki i budowy maszyn, Wychowania fizycznego, Turystyki i rekreacji, Zarządzania, Pedagogiki, Filologii angielskiej, Dwujęzykowych studiów dla tłumaczy, Międzynarodowej komunikacji językowej, Produkcji i bezpieczeństwa żywności, Towaroznawstwa i – last but not least – Zielarstwa życzymy raz jeszcze powodzenia w przyszłości. Gratulacje, razem jest Was prawie pół tysiąca!

Galeria fotografii