Zakład MiBM – Laboratorium odnawialnych źródeł energii

LOKALIZACJA

Kampus Politechniczny
ul. Jerzego Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
Zakład MiBM   

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
  1. stanowisko do wyznaczania charakterystyk przepływowych małych zaworów
  2. stanowisko do wyznaczania charakterystyki wymiennika powietrze /woda
  3. kamera termowizyjna FLIR T335
  4. analizator spalin Testo 350 XL – z sondą 700mm
  5. praska do wzorcowania manometrów
LABORATORIUM OFERUJE
  1. Kontrolę jakości izolacji cieplnej budynków za pomocą kamery termowizyjnej (wykrywanie mostków cieplnych)
  2. Doradztwo w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji
  3. Określanie wartości opałowej paliw stałych i ciekłych