Laboratorium badań i oceny wyrobów przemysłowych

LOKALIZACJA:

Kampus Politechniczny
ul. Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
Zakład Towaroznawstwa

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM:
 • kolorymetr Chroma Meter CR-5 (Konica Minolta)
 • lepkościomierz rotacyjny
 • maszyna wytrzymałościowa Mecmesin MultiTest
 • mikroskop laboratoryjny
 • mikroskop stereoskopowy
 • piec laboratoryjny
 • polaryskop GFC
 • refraktometr z układem dostarczania próbki i oczyszczania
 • suszarka labolatoryjna Pol-eko
 • suszarka próżniowa
 • teksturometr
 • tester kurczliwości folii
 • ultra termostat
 • waga analityczna AXIS
 • waga analityczna RadWag
 • waga techniczna AXIS
 • wagosuszarka AXIS
 • wagosuszarka RadWag
LABORATORIUM BADAŃ I OCENY WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH OFERUJE:

Badania parametrów wymiarowych oraz wizualnych produktów:

 • ocena wizualna próbek w powiększeniu (Mikroskop stereoskopowy, Mikroskop laboratoryjny)

Badania zachowania produktów w różnych warunkach temperaturowych:

 • suszenie próbek, wzorców i tym podobnych (Suszarka próżniowa, Suszarka laboratoryjna, Piec laboratoryjny, Ultra termostat, wagi)
 • badania kurczliwości folii (tester kurczliwości folii)
 • oznaczanie zawartości wilgoci w produktach,  (Wagosuszarka)
 • badania struktury produktów spożywczych (Teksturometr)

Badania parametrów optycznych:

 • pomiary barwy odbitej i różnicy kolorów w produktach przemysłowych (Kolorymetr Chroma Meter CR-5)
 • wykrywanie obecności naprężeń w szkle przy użyciu polaryskopu, (Polaryskop) 
 • badania współczynników załamania światła (refraktometr)

Badania właściwości fizycznych i wytrzymałościowych:

 • badanie wytrzymałości materiałów na rozciąganie (Maszyna wytrzymałościowa Mecmesin MultiTest)
 • pomiar lepkości (lepkościomierz)
LABORATORIUM AKREDYTOWANE: nie