Zakład Inżynierii Środowiska – Audyt

KONTAKT

Kampus Politechniczny

Jerzego Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

Zakład Inżynierii Środowiska

OFERTA
  1. Audyty energetyczne zakładów oraz koncepcje oszczędności energii, odzysku energii i modernizacji dla wykorzystywania energii odnawialnej
  2. Audyty związane z optymalizacją efektywności ekonomicznej i energetycznej działania zbiorczych oczyszczalni ścieków
  3. Kompleksowe audyty środowiskowe