Zakład Zarządzania – Analizy, opinie i usługi

KONTAKT

tel. 013-43-755-60, fax 013-43-755-61
e-mail: ik@kpu.krosno.pl
ul. Wyspiańskiego 20, 38-400 Krosno

OFERTA

– doradztwo w zakresie wyboru optymalnego otoczenia z punktu widzenia uwarunkowań, modelu biznesowego, a także w zakresie przygotowania biznes planów, w szczególności dotyczących podmiotów rozpoczynających działalność biznesową

– doradztwo w zakresie kształtowania proefektywnościowej kultury organizacyjnej, wdrażania systemów motywacyjnych, podnoszenia efektywności pracy

– usługi wsparcia nowych pracowników, pracowników w toku adaptacji zawodowej i społecznej lub zmian organizacyjnych – ukierunkowane na kreowanie pozytywnych relacji w zespołach pracowniczych oraz poprawę efektywności pracy

– usługi wsparcia w procesie doboru kadr – również na etapie rekrutowania pracowników o profilu pożądanym z punktu widzenia Pracodawcy

– doradztwo podatkowe

– tworzenie strategii i programów restrukturyzacyjnych, a także wykonywanie działań wymagających zidentyfikowania lub udoskonalenia procesów zarządczych organizacji (tam, gdzie pożądana jest obserwacja / opinia / ocena / diagnoza / rekomendacja eksperta zewnętrznego)

– prowadzenie wykładów / prelekcji / szkoleń / warsztatów – w obszarach związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem finansami oraz zarządzaniem nieruchomościami i inwestycjami (tematyka do uzgodnienia z Klientem)

– szkolenia z zakresu informatycznych systemów zarządczych, w tym m.in. Asseco WAPRO ERP oraz innych (zakres do uzgodnienia z Klientem)

– Zakład Zarządzania dysponuje w pełni wyposażoną multimedialną Pracownią Praktyki Przedsiębiorczości – idealną do prowadzenia warsztatów symulacyjnych w zakresie współpracy w ramach zespołów pracowniczych, przyjmowania ról organizacyjnych, kształtowania zachowań kierowniczych, wystąpień publicznych, obsługi klienta i in.