UCHWAŁA NR 34/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 13 lipca 2020 roku


w sprawie stwierdzenia niedokonania
wyborów do Senatu przeprowadzonych w grupie studentów
po powtórzeniu głosowania w drugim terminie w dniu 13 lipca 2020 r.