Za nami Ćwiczenia z Obsługi ruchu turystycznego na Węgrzech

W dniach 22-24 kwietnia 2022 studenci II roku Turystyki i rekreacji, pod kierunkiem dra Łukasza Szmyda i dra hab. Piotra Łopatkiewicza, prof. KPU, uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych z Obsługi ruchu turystycznego na Węgrzech.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały na terenie Węgier kluczowych dla tego obszaru Europy zespołach urbanistycznych: Sárospatak (Zamek Rokoczich i Kollegium Komeniusa), Ostrzyhom (Archikatedra Prymasa Węgier i zakole Dunaju); Budapeszt (min. Park Miejski, Plac Bohaterów, Aleja Andrássyego, Katedra Św. Stefana, gmach Parlamentu, wzgórze Budańskie z basztą Rybacką, kościołem koronacyjnym Św. Macieja i zamkiem królewskim, góra Św. Gelerta); Eger (zespół starego miasta z najważniejszymi budowlami sakralnymi, kąpielisko termalne, dolina winna Pięknej Pani); pozwolą studentom doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego.

Dydaktyczny program wyjazdu na Węgry przewidywał polegał na przeprowadzeniu ćwiczeń doskonalących warsztat pilota wycieczek zagranicznych. Każdy ze studentów prowadził fragment trasy w autokarze lub – w roli przewodnika turystycznego – przeprowadzał kompleksową prezentację wybranego obiektu w terenie. Zajęcia terenowe były doskonałym uzupełnieniem wykładów i ćwiczeń prowadzonych w ramach takich przedmiotów jak: Obsługa ruchu turystycznego, Geografia turystyczna, Historia architektury i sztuki.

Ćwiczenia na Węgrzech były również niezbędnym elementem programu studiów, na podstawie którego każdego roku wydajemy naszym absolwentom – wysoko cenione na rynku usług turystycznych – Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kompetencji Pilota wycieczek zagranicznych.

Relacja i fotorelacja: Piotr Łopatkiewicz

Zamek Rokoczich w Sárospatak
Bazylika Archikatedralna w Ostrzyhomiu
W renesansowej kaplicy biskupa Bakócza
Termy Széchenyiego
Przed Gmachem Opery
Przed Bazyliką Św. Stefana
Przed Gmachem Parlamentu
Prezentacja zamku królewskiego na wzgórzu Budańskim
Pod pomnikiem króla Stefana I – w głębi Baszta Rybacka
U stóp Baszty Rybackiej, w głębi Gmach Parlamentu
Widok z Góry Gelerta na nocną iluminację nabrzeża Dunaju
Nocna iluminacja Gmachu Parlamentu
W wnętrzu bazyliki Minorytów w Egerze
Na placu Istvana Dobo w Egerze

Szczegółowy program wyjazdu:

Dzień pierwszy (22 kwietnia 2022)

Przejazd przez Duklę, Barwinek, Trebisov, Slovenske Nowe Mesto do Sárospatak na Węgrzech.

Sárospatak: zwiedzanie Zamku Rákóczego, dawnego kalwińskiego Kollegium Komeniusa oraz w jego sąsiedztwie modernistycznego osiedla zaprojektowanego architekta Imre Makovecza.

Przejazd do Hercegkút, w którym piwniczki z tokajskim winem oraz tzw. Guzikowa Góra, (Gombos-hegy), z kaplicą, której kopułę wieńczy rzeźba Chrystusa Króla autorstwa krośnieńskiego rzeźbiarza Macieja Syrka. Z tarasu wokół kaplicy piękny widok na wzniesienia masywu Zemplińskiego, dolinę rzeki Bodrog oraz rozległy krajobraz kulturowy tokajskiego regionu winiarskiego wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Wyjazd z Hercegkút przejazd przez Miszkolc i Hatvan do Ostrzyhomia, stanowiącego początek tzw. Zakola Dunaju. Dunaj w Zakolu przełamuje się z Małej Niziny Węgierskiej na Wielką Nizinę Węgierską i zmienia kierunek ze wschodniego na południowy. Ten odcinek doliny Dunaju biegnie w poprzek pasma wzgórz i niskich gór, należących do tzw. Średniogórza Północnowęgierskiego. Wewnątrz łuku leżą Góry Zakola Dunaju, należące do Średniogórza Zadunajskiego. Od wysokości Vyšehradu do Budapesztu w korycie Dunaju rozciąga się wyspa rzeczna Szentendrai-sziget. Ostrzyhom – stolica Arybiskupa i Prymasa Węgier – dla chętnych zwiedzanie Archikatedry klasycystycznej z połowy XIX wieku, z kaplicą biskupa Bakócza – najcenniejszym dziełem renesansowej architektury na Węgrzech z pocz. XVI w. Wyjazd z Ostrzyhomia przejazd przez Vyšehrad (dawną stolicę królestwa Węgier) z ruinami średniowiecznego zamku królewskiego, przejazd przez Szentendre do centrum Budapesztu. Budapeszt – zakwaterowanie w hostelu Cházár András utca 3, w sąsiedztwie Parku Miejskiego. Wieczorny spacer do pobliskiego Parku Miejskiego.

Dzień drugi (23 kwietnia 2022)

Ok. 8.30 wyjście z Hostelu w stronę Parku Miejskiego, następnie Plac Bohaterów, Zamek Vajda, Termy Széchenyiego – kompleks basenów i term w Budapeszcie. Najstarszy gmach powstał w 1881 w północnej części Parku Miejskiego.

Przejście Aleją Andrássyego – najbardziej reprezentacyjna aleja Budapesztu, która łączy plac Bohaterów (Hősök tere) z placem Elżbiety (Erzsébet tér). Wzdłuż niej wznoszą się reprezentacyjne kamienice i gmachy z epoki historyzmu (ostatni ćwierć XIX wieku), m.in. gmach Opery Węgierskiej. Przy alei Andrássyego pod numerem 60 mieści się jedno z muzeów Budapesztu – Terror Háza, które stanowi jednocześnie pomnik ofiar totalitaryzmu na Węgrzech i bohaterów rewolucji węgierskiej roku 1956. Aleja Andrássyego wraz z placem Bohaterów, Parkiem Miejskim i biegnącą pod nią Milenijną Koleją Podziemną (najstarszą na kontynencie europejskim linią metra) została w 2002 roku, jako rozszerzenie wcześniejszego wpisu nabrzeży Dunaju i budańskiej dzielnicy zamkowej, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Bazylika Św. Stefana – arcydzieło architektury węgierskiego historyzmu (architekci: Josef Hild i Miklós Ybl), następnie pomnik Ronalda Regana; Gmach Kasy Pocztowej autorstwa Ödöna Lechnera – wybitnego architekta (1845-1914), twórcy węgierskiego Stylu Narodowego, projektanta m.in. Gmachu Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie.

Plac Kossutha z pomnikiem Franciszka II Rakoczego – bohatera powstania węgierskiego przeciw Habsburgom w początkach XVIII wieku; gmach Muzuem Etnograficznego oraz położony nad brzegiem Dunaju Gmach Parlamentu – jeden z największych gmachów parlamentów narodowych na świecie (proj. arch. Imre Steindl). Budowa trwała od 1885 do 1904, ale pierwsze posiedzenie odbyło się już w 1896, podczas hucznie obchodzonej rocznicy 1000-lecia państwa węgierskiego. Plac Istvana Széchenyiego – Most cesarzowej Elżbiety, Rondo Adama Clarka, zwiedzanie wzgórza budańskiego – dawnej stolicy Królestwa Węgier, m.in.: baszta Rybacka, kościół Św. Macieja, ruiny zamku królewskiego Macieja Korwina z 2 poł. XV w., Zamek Królewski z końca XIX wieku, fontanna króla Macieja.

Wieczorne zwiedzanie Budapesztu przejazd Aleją Andrássyego, przejazd przez Most cesarzowej Elżbiety na stronę budańską, wjazd na Górę Gelerta, skąd znakomita panorama na Dunaj i centrum miasta w wieczornej iluminacji, przejazd wzdłuż nabrzeży Dunaju z widokiem na Gamach Parlamentu i przejazd Most Św. Małgorzaty powrót do hostelu przy Cházár András utca 3.

Dzień trzeci (24 kwietnia 2022)

Po śniadaniu wyjazd z Budapesztu i przejazd do Egeru. Eger – zwiedzanie starego miasta, m.in.: średniowieczny zamek i jego fortyfikacje, relikty katedry biskupiej i późnogotyckiego pałac biskupi na wzgórzu zamkowym, Plac Istvana Dobo, kościół minorytów – jeden z najcenniejszych zabytków późnobarokowej architektury na Węgrzech, minaret – pozostałość meczetu tureckiego z XVII wieku, późnorokokowy Gmach d. Liceum Karola Eszterházyego (obecnego Uniwersytetu w Egerze), neoklasycystyczna Bazylika Katedralna. Następnie wizyta w kąpielisku termalnym w godzinach wczesnopopołudniowych przejazd do Doliny Pięknej Pani (Szepasszonyvolgy), położonej na obrzeżach Egeru, słynącej z licznych piwnic winnych drążonych w tufie wulkanicznym. W Dolinie możliwość degustacji i zakupu wina oraz zjedzenia dobrego obiadu tradycyjnej kuchni węgierskiej. Wyjazd z Egeru i powrót przez Koszyce do Krosna.