Turystyczny obóz letni w Pieninach i na Podhalu studentów I roku Turystyki i rekreacji

W dniach 12-15 maja 2022, studenci I roku Turystyki i rekreacji, pod opieką dydaktyczną dra Rafała Kapicy i dra hab. Piotra Łopatkiewicza, prof. KPU, przebywali na Turystycznym obozie letnim w Pieninach i na Podhalu.

W pięknej pogodzie, zajęcia praktyczne, związane z realizacją turystycznego obozu letniego, odbywały się w niezwykle atrakcyjnym terenie Pienińskiego Parku Narodowego (od Szczawnicy, przez Sokolicę (747 m n.p.m.), Pienińską Perć, Okrąglicę (982 m n.p.m.), Szopczański Wąwóz, Sromowce Niżne, Czerwony Klasztor i Pienińską Drogę wzdłuż przełomu Dunajca do Szczawnicy) oraz Małych Pienin (od wąwozu Homole, przez Wysoką (1050 m n.p.m.), Wysoki Wierch (898 m n.p.m.), aż po Szafranówkę (742 m n.p.m.) i Palenicę).

Dopełnieniem programu były ćwiczenia terenowe realizowane się w znakomitych zabytkach architektury Podhala i Spisza, takich jak: kościoły drewniane w Grywałdzie, Dębnie Podhalańskim i Łopusznej, średniowieczny układ urbanistyczny spiskiego miasteczka Frydman, w końcu w średniowiecznych zamkach w Czorsztynie i Niedzicy po stronie polskiej oraz założeniu klasztornym w Czerwonym Klasztorze (na Spiszu) po stronie słowackiej.

Zajęcia pozwoliły studentom doskonalić wiedzę z zakresu geografii turystycznej i historii architektury oraz umiejętności praktycznych w zakresie bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, w tym przewodnictwa turystycznego, posługiwania się sprzętem turystycznym i bezpieczeństwa w obszarze górskim, w tym także zachowania na terenie parku narodowego.

Relacja i fotorelacja: Piotr Łopatkiewicz, Rafał Kapica

Na szczycie Sokolicy
Na szczycie Okrąglicy w masywie Trzech Koron
Widok na Trzy Korony z Czerwonego Klasztoru – początek Pienińskiej Drogi
Pienińską Drogą wzdłuż przełomów Dunajca
Drewniany kościół w Grywałdzie
Widok na Tatry zamku w Czorsztynie
Zamek w Czorsztynie
We wnętrzu kościoła w Dębnie Podhalańskim
Dwór Tetmajerów w Łopusznej – tu w 1871 roku podjęto decyzję o utworzenie Towarzystwa Tatrzańskiego
Pod zamkiem w Niedzicy
Na podejściu pod Wysoką
Na szczycie Wysokiej 1050 m n.p.m.
Chwile euforii w drodze z Wysokiej na Szafranówkę
W drodze na Szafranówkę
A lato było piękne tej wiosny…