Konferencja Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki

Znaczącym sukcesem promocyjnym zakończyła się Konferencja: Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki, zorganizowana 27 lutego 2020 roku, w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, przez Zakład Turystyki i Rekreacji PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz Starostwo Powiatowe w Krośnie, przy wydatnej współpracy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.

Celem Konferencji było zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej i wynikające stąd potrzeby regionu w zakresie kształcenia średniego i wyższego personelu dla branży turystycznej. W kolejnych wystąpieniach zaproszeni goście podejmowali tematykę:

  • Potrzeb szkoleniowych firm turystycznych jako wyznacznika dla obecnej i przyszłej edukacji (prof. Tadeusz Burzyński – Prezes Instytutu Turystyki w Krakowie)
  • Marki Karpackiej CARPATHIA jako strategii rozwoju turystyki w Karpatach (Dawid Lasek – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego)
  • Południowej części województwa podkarpackiego jako obszaru recepcji ruchu turystycznego (dr Piotr Łopatkiewicz – Zakład Turystyki i Rekreacji PWSZ w Krośnie)
  • Kształcenia średniego personelu dla branży turystycznej (Jan Barsznica – Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju).
  • Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (dr Łukasz Szmyd – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji PWSZ w Krośnie).

Konferencja stworzyła dobre możliwości do zaprezentowana licznie zgromadzonym przedstawicielom pracodawców branży turystycznej, oraz uczniom i nauczycielom szkół podstawowych i średnich, potencjału turystycznego południowej części województwa podkarpackiego i jego znaczenia jako obszaru recepcji ruchu turystycznego (wystąpienie dra Piotra Łopatkiewicza) oraz oferty edukacyjnej Zakładu Turystyki i Rekreacji oraz miejsca PWSZ w Krośnie w systemie kształcenia kadry turystycznej (wystąpienie dra Łukasza Szmyda).

Podczas Konferencji pracownicy Zakładu mieli okazję zwrócić uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej. Zgromadzeni goście – co przyjąć należy z wielkim zadowoleniem – akcentowali z kolei nasze 20-letnie doświadczenie na tym polu oraz wysokie miejsce PWSZ w Krośnie w ogólnopolskich rankingach Uczelni kształcących na kierunkach turystycznych.

Konferencja stała się także okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania ściślejszej współpracy naukowej Zakładu Turystyki i Rekreacji z prof. Tadeuszem Burzyńskim – Prezesem Instytutu Turystki w Krakowie oraz Dawidem Laskiem – Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego.

P. Ł.

W Konferencji uczestniczyło 140 uczniów z ponad 20-tu szkół podstawowych i średnich z regionu, władze Powiatu Krośnieńskiego oraz przedstawicie licznych instytucji oraz pracodawców branży turystycznej:

Jan Pelczar – Starosta Powiatu Krośnieńskiego

Andrzej Guzik – Vice Starosta Powiatu Krośnieńskiego

Agnieszka Prugar-Nowak – Starostwo Powiatowe w Krośnie

Regina Chrzanowska – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

Jacek Żywiec – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Oddział Zamiejscowy w Krośnie

Adam Charzewski – Dyrektor Handlowy Hotelu Nafta w Krośnie

Waldemar Półchłopek – Dyrektor Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli

Marta Kuc-Jagiełło – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym

Stanisław Tasz – Kierownik Sanatorium „Górnik” w Iwoniczu Zdroju

Ryszard Skotniczny – właściciel Hotelu „Dwór Kombornia”

Justyna Szepieniec – właściciel Hotelu-Restauracji „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie