Egzamin dyplomowy studentów Turystyki i rekreacji

23 czerwca 2021 roku odbył się egzamin dyplomowy studentów III roku Turystyki i rekreacji. Grupa absolwentów kierunku powiększyła się o kolejne 11 osób. Komisja egzaminu dyplomowego w składzie:

dr Rafał Kapica – Przewodniczący

dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Promotor

dr Łukasz Szmyd – Recenzent

pomyślnie przeprowadziła egzamin dyplomowy następujących studentów:

Rafał Bąk, Dominika Gromek, Jakub Kłap, Aleksandra Królicka, Olga Kucharska, Karolina Kurek, Agata Nawrocka, Paulina Niedźwiecka, Arkadiusz Penar, Krzysztof Podkul i Marcin Zygmunt.

Absolwentom, którzy uzyskali tytuł zawodowy Licencjata Turystyki i rekreacji, w zakresie: Turystka Uzdrowiskowa, Wellness i SPA serdecznie gratulujemy.

Absolwenci i członkowie Komisji egzaminu dyplomowego przed Kampusem przy ul. Wyspiańskiego 20
Absolwentki z promotorem