Egzamin dyplomowy studentów Turystyki i rekreacji

1 czerwca 2022 roku odbył się egzamin dyplomowy studentów III roku Turystyki i rekreacji. Tak wczesny termin zakończenia sesji letniej i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego spowodowany był wyjazdem zagranicznym części rocznika, na grecką wyspę Kos, w ramach Programu Erasmus+, na który nasi absolwenci udają się już 3 czerwca. Grupa absolwentów naszego kierunku powiększyła się o kolejne 10 osób. Komisja egzaminu dyplomowego w składzie:

dr Rafał Kapica – Przewodniczący

dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU – Promotor

dr Łukasz Szmyd – Recenzent

pomyślnie przeprowadziła egzamin dyplomowy następujących studentów:

Moniki Banach, Macieja Barana, Kamili Dubiel, Jakuba Ekierta, Aleksandry Gromek, Dominika Januszczaka, Gabrieli Jurkowskiej, Łukasza Mareckiego, Dominiki Prucnal i Angeliki Urbaniak.

Absolwentom, którzy uzyskali właśnie tytuł zawodowy Licencjata Turystyki i rekreacji, w zakresie: Manager w Turystyce i rekreacji, serdecznie gratulujemy.

Każdy z absolwentów uzyskał ponadto dwa cenione certyfikaty: Pilota wycieczek zagranicznych oraz Animatora czasu wolnego w turystyce i rekreacji.

Szczególne gratulacje dla sześciu naszych absolwentek, które uzyskały bardzo wysokie średnie za całego toku studiów (od 4,56 do 4,96). Jest zatem duża szansa na sześć dyplomów z wyróżnieniem!

Wręczanie certyfikatów Pilota wycieczek zagranicznych i Animatora czasu wolnego w turystyce i rekreacji

Wielkie Gratulacje dla Was Wszystkich!!!