Szczepienia nauczycieli akademickich przeciw COVID-19

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie przystąpiła do procedury szczepień nauczycieli z naszej uczelni przeciwko COVID-19.
Wg wytycznych Ministerstwa Nauki i Edukacji do udziału w szczepieniach są uprawnione osoby spełniające następujące kryteria:

  1. nauczyciele akademiccy lub tzw. inne osoby prowadzące zajęcia (umowy zlecenia),
  2. urodzone po 31 grudnia 1955 r.,
  3. aktualnie zatrudnione na uczelni.

Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Ministerstwo rekomenduje tę, która jest podstawowym miejscem pracy.

Szczepienia będą przeprowadzane szczepionką  AstraZeneca.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonych deklaracji i przesłanie ich w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego do godz. 16.00 na adres kwarantanna@kpu.krosno.pl. Prosimy również o zadeklarowanie wskazanie placówki medycznej, w której dana osoba chce być zaszczepiona.