Szczegółowy termin, miejsce i sposób przeprowadzenia głosowania na rektora

Uchwała nr 22/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego terminu, miejsca i sposobu przeprowadzenia głosowania na rektora