Sukces naszych absolwentek

Miło nam poinformować, że w ostatnim wydaniu Postępów Fitoterapii (4/2020) ukazała się praca naszych absolwentek: inż. Beaty Jasińskiej i inż. Katarzyny Tomaka, które we współpracy z mgr inż. Angeliką Uram-Dudek oraz dr hab. Katarzyną Paradowską w ramach działalności Koła Naukowego „Planta Medica” przeprowadziły badania i przygotowały artykuł pt. „Fizykochemiczna analiza miodów z rejonu Podkarpacia”.

Miód to składnik diety o wyjątkowych walorach smakowych i zdrowotnych, a Podkarpacie, rejon uważany za jeden z najmniej zanieczyszczonych regionów w Polsce, w szczególności sprzyja rozwojowi pszczelarstwa. Jednak miody należą do produktów bardzo często fałszowanych. Oceniając ich jakość, przeprowadziliśmy badanie wybranych parametrów, ich zgodności z normami oraz oznaczenie właściwości przeciwutleniających miodów. Materiał doświadczalny stanowiły 22 próbki czterech odmian miodu: rzepakowego, akacjowego, spadziowego i wielokwiatowego. Badania obejmowały oznaczenie zawartości wody i ekstraktu, ilości wolnych kwasów (kwasowość). Wykonano pomiary przewodności elektrycznej oraz oznaczono całkowitą zawartość: związków polifenolowych (TP), karotenoidów (TC), sacharozy. Aktywność przeciwutleniającą określono spektrofotometrycznie z wykorzystaniem rodnika DPPH oraz metodą FRAP. Większość badanych miodów spełniała wymogi stawiane przez normy. Można zauważyć, że miody jednej odmiany różnego pochodzenia mają odmienne parametry – co świadczy o wpływie wielu czynników na proces wytwarzania miodu.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat zachęcamy do zapoznania się z artykułem: pf_2020_219-227.pdf (postepyfitoterapii.pl)