Stypendium dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia w semestrze letnim 2021/2022


Informujemy, że dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia w semestrze letnim 2021/2022, są już dostępne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium Rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji