Stypendium dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia w semestrze letnim 2020/2021


Informujemy, że dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia w semestrze letnim 2020/2021, są już dostępne wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium Rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji