Stwierdzenie prawidłowości postępowania w procedurze wyłaniania kandydata na rektora

Uchwała nr 20/20 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kadencję organów uczelni 2020-2024 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia prawidłowości postępowania w procedurze wyłaniania kandydata na rektora