Studiuj bez barier w Uczelni przyjaznej studentom z niepełnosprawnościami

Likwidacja barier, pomoc materialna w formie stypendiów, zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu, organizacja kursów oraz wyjazdów szkoleniowych – to zaledwie kilka przykładów działań podejmowanych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie by stała się w pełni uczelnią bez barier, a wszyscy studenci mogli w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia.

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie jest przyjazna i otwarta dla młodzieży, dzięki czemu co roku liczba osób z różnymi rodzajami i wszystkimi stopniami niepełnosprawności studiujących na uczelni wynosi ponad 100. Od kilku lat na uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które zajmuje się bezpośrednio organizacją wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami. Od tego czasu w KPU w Krośnie podejmowane są liczne działania dążące do systematycznego zwiększania liczby osób z niepełnosprawnościami rozpoczynających swoją przygodę na studiach wyższych poprzez niwelowanie barier, zarówno tych architektonicznych, jak i komunikacyjnych oraz społecznych. W zakresie działań BON jest m.in.: zapewnienie pomocy asystenta, finansowanie transportu, organizacja wyjazdów i obozów szkoleniowych, organizacja zajęć mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, zakup literatury specjalistycznej i naukowej w postaci audiobooków, konsultacje psychologiczne, zakup i udostępnienie specjalistycznego sprzętu elektronicznego, informowanie o możliwości pozyskania pomocy materialnej oraz pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z procesem kształcenia. Udział studentów we wszystkich działaniach organizowanych przez BON jest całkowicie bezpłatny.

Ponadto, student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności po złożeniu odpowiedniego wniosku, może otrzymać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Co więcej w ramach pomocy materialnej dla wszystkich studentów uczelnia oferuje stypendium socjalne,  stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogę losową.

Kadra dydaktyczna naszej uczelni stale poszerza swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach z zakresu obsługi i pracy ze studentami z niepełnosprawnościami. Ponadto cyklicznie organizowane są przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych szkolenia i kursy, zarówno dla studentów, jak i pracowników naszej uczelni.

Karpacka Państwowa Uczelnia mieści się w czterech kampusach na terenie Krosna. Większość budynków jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się w nich windy, podjazdy, dostosowane toalety oraz oznakowane miejsca parkingowe. Niektóre budynki uczelniane są zabytkowe, dlatego też ich dostosowanie wymaga czasu. Jednak każdorazowo staramy się dostosować miejsce odbywania się zajęć w budynkach do indywidualnych potrzeb studentów tak, by wszyscy mogli w pełni uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych.
Głównym celem działalności BON jest sprawienie by wszyscy studenci
z niepełnosprawności dobrze czuli się na naszej uczelni i mogli w pełni uczestniczyć w życiu studenckim. Dlatego serdecznie zapraszamy na studia w Krośnie, a my ze swojej strony zapewniamy indywidualne podejście do każdej osoby.

  Wszystkich zainteresowanych lub tych, mających jeszcze jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych KPU w Krośnie zaprasza do kontaktu: