Kurs zakładania ogrodu jadalnego z elementami permakultury

Nazwa kursuKurs zakładania ogrodu jadalnego z elementami permakultury
 Opłata 200 zł
 Czas trwania kursu 18 godzin lekcyjnych
 Język wykładowy Język polski
 Limit przyjęć 15 osób
 Termin składania dokumentów Do 30 listopada 2020 r.
 Opis kursuUczestnicy kursu zdobywają wiedzę na temat zakładania i pielęgnacji ogrodu jadalnego, ze szczególnym uwzględnieniem technik permakulturowych
 Wymagane dokumentyPodanie o przyjęcie na kurs (DO WYDRUKOWANIA PO REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ) Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów wyższych. W dniu rozpoczęcia kursu należy przedłożyć potwierdzenie dowodu wpłaty.
 Terminy zajęćZajęcia realizowane będą:
Planowany termin (wariant 1): 12-13.12.2020 r.
Planowany termin (wariant 2): 13 i 20.12.2020 r.
 Program kursuKurs obejmował będzie 18 godzin zajęć wykładowych   Program szkolenia obejmuje zagadnienia:  Dobór warzyw i ziół do ogrodu jadalnego z uwzględnieniem roślin typu superfood;   Naturalne nawozy i techniki kompostowania podłoża Metody zakładania rabat podwyższonych i wg technik permakulturowych, uprawa współrzędna roślin;Niechemiczne metody pielęgnacji warzyw i ziół.
 Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza  Absolwent kursu uzyska wiedzę teoretyczną i nowe umiejętności dotyczące wykonania ogrodów jadalnych z zastosowaniem technik permakulturowych. Absolwent kursu będzie potrafił: 1. Opracować projekt rabaty warzywno-ziołowej. 2. Dobrać gatunki roślin do wymogów siedliskowych i potrzeb własnych. 3. Dobrać niechemiczną metodę ochrony warzyw i ziół przed agrofagami.
 Kierownik kursu Dr inż. Marta Pisarek

Kontakt:

Instytut Zdrowia i Gospodarki

ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13 43  755 80

Dokumenty należy składać:

Instytut Zdrowia i Gospodarki  

ul. Dmochowskiego 12 

38-400 Krosno

Rejestracja elektroniczna:

KLIKNIJ TUTAJ ABY WYŚWIETLIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY