Studia magisterskie – Inżynieria produkcji – rekrutacja – zapraszamy na studia


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się od 23 stycznia 2023 roku


Studia magisterskie Inżynieria produkcji są odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnej gospodarki, poszukującej wykształconych specjalistów, przygotowanych do pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach projektowych i doradczych.
Koncepcja studiów na kierunku Inżynieria produkcji zakłada przygotowanie absolwentów posiadających specjalistyczne umiejętności praktyczne z zakresu inżynierii produkcji, w tym z zakresu zaawansowanych technik wytwarzania, kontroli jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania systemów informatycznych.


Studia II stopnia na kierunku Inżynieria produkcji, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, będą trwały trzy semestry. Skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów inżynierskich pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera.
 W ramach kierunku zaplanowano kształcenie na trzech specjalnościach:

  •  zintegrowane systemy wytwarzania;
  •   jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie;
  •  systemy informatyczne w inżynierii produkcji.

Absolwenci specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie uzyskują kwalifikacje starszego inspektora bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468).
Absolwenci studiów o profilu praktycznym uzyskają tytuł magistra inżyniera i zdobędą nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie, łączące zaawansowaną wiedzę inżynierską z elementami wiedzy ekonomicznej, które pozwoli na podjęcie zadań w zakresie planowania projektowania, sterowania i kontrolowania procesów oraz systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, ale także podjęcia własnej działalności gospodarczej. Praktyczny program kształcenia oznacza, że ponad 50% godzin przewidzianych w planie studiów realizowanych będzie w ramach zajęć warsztatowych i laboratoryjnych prowadzonych przez doświadczonych praktyków, co pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności oczekiwanych w przemyśle o wysokim stopniu automatyzacji, robotyzacji oraz digitalizacji procesu produkcyjnego, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0.

Informacje dotyczące warunków rekrutacji będą dostępne na stronie https://kpu.krosno.pl/rekrutacja-warunki-i-tryb/ lub pod numerem telefonu: (13) 43 755 31 lub (13) 43 755 10.


Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się od 23 stycznia 2023 roku