Studencie! Weź udział w ankiecie nt. zajęć w formie hybrydowej

Drodzy studenci, zapraszamy Was do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym oceny realizacji zajęć dydaktycznych w formie hybrydowej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Kliknij tutaj, aby otworzyć ankietę

Badanie jest anonimowe, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety.

Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut.

Prosimy również o udzielenie odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania otwarte dotyczące wad i zalet kształcenia zdalnego.

Wasze opinie będą dla nas ważnym głosem doradczym w doskonaleniu procesu dydaktycznego, a także zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie zajęć na Uczelni.

By rozpocząć wypełnianie ankiety, należy kliknąć powyższy link i wpisać token otrzymany od Starosty roku.

Termin realizacji badań: od 16 do 28 lutego 2021 r.

Niniejsze badanie ankietowe jest istotną aktywnością we wspólnych wysiłkach, abyście mogli brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, w pozytywnej, bezpiecznej atmosferze z satysfakcjonującymi efektami.